start   | kontakt   |  mail   | 

Nawigacja

Aktualności

PODSUMOWANIE PROJEKTU COPCHAVET 2017-12-17

W dniach 4 – 8 czerwca 2013 w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie gościła grupa 20 przedstawicieli 6 krajów europejskich. Było to spotkanie kończące i podsumowujące dwuletni projekt partnerski „Szkoły sektora zielonego wobec wyzwań i zmian w kształceniu zawodowym – COPCHAVET”. czytaj dalej

 

REZULTATY CHAVET  2017-12-17

CHALLENGES ON VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING – EDUCATION AND SCHOOL POLICY (1rst Seminar-Strôma SE)

Proposals to help to cope with challenges on land-based education due to Climate Change and other environmental problems CZYTAJ DALEJ....

 

Bolstering Education in Malta through Restructuring and Empowerment: Malta’s Way Forward

2017-12-17

Wizyta studyjna przygotowana przez narodową agencję programu LLP na Malcie miała na celu przybliżyć i wyjaśnić proces reformowania maltańskiego systemu edukacji. czytaj dalej...

Leonardo wciąż potrzebny…

2017-12-17

Program Leonardo da Vinci służy promowaniu mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. To właśnie dzięki unijnemu grantowi z programu "LdV" EUROPEA Polska organizuje spotkania przedstawicieli szkół partnerskich. czytaj dalej...

Luksemburg

2017-12-17

Zobacz film, nakręcony przez uczestników warsztatów dla uczniów.

czytaj więcej...

section environnement naturel

Photo-Archiv LTA-Media


 

Europea International w Miliczu

2017-12-17

W czwartek 3 marca w Zespole Szkół Leśnych rozpoczęło się dwudniowe spotkanie stowarzyszenia Europea International. Uczestnicy oprócz wyboru nowego zarządu wzięli udział w konferencji oraz wycieczce edukacyjnej po Dolnie Baryczy.  więcej...

Planowane działania

2017-12-17

W latach 2009-2010: udział polskich szkół zrzeszonych w EUROPEA Polska oraz reprezentantów władz Stowarzyszenia w kolejnych wydarzeniach EUROPEA International w Szwecji (jesień 2009), Hiszpanii (wiosna 2010), Belgii (jesień 2010) i na Węgrzech (wiosna 2011).

Walne zgromadzenie

2017-12-17

Jesień 2011: Organizacja Walnego Zgromadzenia EUROPEA Int. w Polsce, w ramach wydarzeń związanych z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej.

 

Europea Polska jest krajowym oddziałem stowarzyszenia Europea International. To stowarzyszenie europejskich szkół rolniczych i leśnych oraz instytucji szkoleniowych.

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej

Szkolenie - wyjazd studyjny: „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”


Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. Cel szkolenia: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu

Projekt ma na celu zmianę postaw mieszkańców obszarów wiejskich w odniesieniu do utylizacji odpadów. Zmniejszenie niskiej emisji może odbyć się m.in. poprzez wzrost świadomości o szkodliwości spalania odpadów w sposób nieodpowiedni, w warunkach gospodarstw domowych. Projekt naświetla też możliwości międzysektorowej współpracy w zakresie rozwiązań umożliwiających/sprzyjających redukcji niskiej emisji. Z tego punktu widzenia grupa docelowa i ostateczni odbiorcy mogą stanowić bardzo szeroką rzeszę mieszkańców i podmiotów z obszarów wiejskich.

Pliki do pobrania

informacja o szkoleniu: pobierz plik

informacja o szkoleniu: pobierz plik

karta zgłoszeniowa: pobierz plik

harmonogram szkolenia: pobierz plik

informacje po realizacji: pobierz plik


 


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w Brwinowie informuje, że projekt nr: 2016-1-PL01-KA102-025634, pt. „Zagraniczna mobilność uczniów i nauczycieli dla innowacyjnego modelu nauczania zawodu w szkołach sektora zielonego” został zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
 

W związku z powyższym Zarząd EUROPEA Polska zwraca się prośbą o przeanalizowanie udziału w projekcie, a następnie przesłanie deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie.
 

Uczestnikami projektu i mobilności będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości np. marketingu, zarządzania, ogrodnictwa, żywienia, ekonomiki, rachunkowości, agrobiznesu, architektury krajobrazu, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej i leśnej ze szkół kształcących w zawodach rolniczych i około rolniczych również placówek prowadzących kursy kwalifikacyjne z terenu całego kraju.


Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe, podpisane przez uczestnika, a w przypadku wyjazdu w trakcie roku szkolnego - również dyrektora szkoły, proszę przesłać do Zarządu EUROPEA Polska:


e –mail: europea_pl@o2.pl lub fax. 023/6713031
 

w terminie do 30 kwietnia 2017r. Proszę telefonicznie upewnić się o odbiorze zgłoszenia.

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Wiesława Gąsiorowska – prezes EUROPEA Polska                                                                       
Tel. 509 983 217, mail: europea_pl@o2.pl
 

PLIKI DO POBRANIA


Informacje o projekcie. pobierz plik
• Deklaracja uczestnictwa w mobilności pobierz plik
• Warunki rekrutacji pobierz plik

 Ostatni dzień szkoły czy pierwszy wakacji? Rok szkolny 2015/16 pożegnaliśmy piknikowo! 
Piękna pogoda, zielone otoczenie, nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice, zaproszeni goście... 
Warsztaty i piknik degustacyjny pn. „P r z e p i s y o k o l i c z n o ś c i o w e n a s z y c h b a b c i – w s p ó l n e g o t o w a n i e i p i e c z e n i e” przygotowali uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy wystąpiwszy z taką inicjatywą chcieli pochwalić się swoimi umiejętnościami stosowania receptur tradycyjnych. 
czytaj więcej

 

„Zioła, warzywa i owoce leśne w tradycyjnej kuchni mazowieckiej” - pod takim hasłem prezentowała się nasza szkoła podczas wystawy "Kwiaty ogrodów" w Gołotczyźnie.

Jest to coroczne wydarzenie, organizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i przyciąga coraz więcej miłośników kwiatów, rękodzieła, kuchni regionalnej, sztuki ludowej .
czytaj więcej

 

"SMAKI GOŁOTCZYZNY" 11- 12 czerwca 2016 r. w Poświętnem odbyły się Mazowieckie Dni Rolnictwa w których udział brali nauczyciel oraz uczniowie SZ CKR w Gołotczyźnie. Zaprezentowaliśmy stoisko degustacyjne "Smaki Gołotczyzny". Na naszych stołach znalazły się produkty inspirowane starymi, regionalnymi przepisami.  czytaj więcej

 

KONGRES MŁODEGO ROLNIKA - GOŁOTCZYZNA 2016
 

18 maja 2016 odbył się w naszej szkole Kongres Młodego Rolnika. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Program był bardzo bogaty - każdy od przedszkolaka do doświadczonego rolnika znalazł coś dla siebie. czytaj więcej

Operacja pn. „Szkoły rolnicze ośrodkami wiedzy i inicjatywności na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Przykłady dobrej praktyki i międzynarodowa wymiana doświadczeń” obejmowała „Kongres Młodego Rolnika” i wizyty studyjne dla 120 osób. czytaj więcej

Szanowni Państwo,

                  Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska  w Brwinowie informuje, że wniosek nr: 2015-1-PL01-KA102-015790, pn. „Europejskie przykłady nauczania przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności  w szkołach rolniczych inspiracją dla nauczycieli polskich szkół sektora zielonego”,  złożony w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2015, został zaakceptowany do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus.

                 W związku z powyższym Zarząd EUROPEA Polska zwraca się prośbą o przeanalizowanie udziału w projekcie, a następnie przesłanie deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie.
               Wypełnione deklaracje, podpisane przez uczestnika,  i ewentualnie dyrektora szkoły proszę przesłać do Zarządu EUROPEA Polska:

e–mail: europea_pl@o2.pl  lub  fax. 023/6713031

 w terminie do 30 kwietnia 2016r.

 Proszę telefonicznie upewnić się o odbiorze zgłoszenia.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Wiesława Gąsiorowska – prezes EUROPEA Polska 509 983 217, mail: gasior.ci@home.pl

PLIKI DO POBRANIA

 

Numer projektu: 2013-2-PL1-ESF03-43078, tytuł projektu: „Język francuski językiem komunikacji nauczycieli szkół sektora zielonego w projektach międzynarodowych”.

W dniach 19 – 25 października 2014r. grupa nauczycieli uczestniczyła w wizycie studyjnej w ramach projektu: „Język francuski językiem komunikacji nauczycieli szkół sektora zielonego w projektach międzynarodowych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.
W trakcie wizyt w szkołach nauczyciele poznali funkcjonujące we Francji rozwiązania dotyczące systemu szkolenia zawodowego, jak i organizacji praktyk zawodowych dla uczniów.
Projekt ze strony polskiej był realizowany przez EUROPEA Polska, zaś instytucją przyjmującą była France EUROPEA i współpracujące w jej strukturach szkoły i instytucje. W zajęciach przygotowawczych i w wyjeździe uczestniczyło dziesięcioro nauczycieli z 8 szkól sektora zielonego, realizujących zajęcia dydaktyczne w szkołach rolniczych i leśnych z różnych regionów z całego kraju.
Udział w projekcie przygotował nauczycieli do współpracy międzyszkolnej, korzystania ze źródeł obcojęzycznych, przyjmowania uczniów na staże czy praktyki w swoich placówkach.
Wyjazd był bardzo inspirującym doświadczeniem. Uczestnicy wymiany – nauczyciele, a po powrocie uczniowie i inne osoby zostaną zapoznane z praktycznymi przykładami rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości w sektorze zielonym w zależności od położenia geograficznego, regionu i lokalnych tradycji.   
 

Z przyjemnością zawiadamiamy:
Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w Brwinowie przystępuje do realizacji projektu, finansowanego w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” - działanie 3.3.1 POKL, realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie.
Numer projektu: 2013-2-PL1-ESF03-43078, tytuł projektu: „Język francuski językiem komunikacji nauczycieli szkół sektora zielonego w projektach międzynarodowych”.


W związku z powyższym Zarząd EUROPEA Polska zwraca się prośbą o przeanalizowanie możliwości udziału w projekcie, a następnie przesłanie deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie, tj. deklarują, że wyjadą tylko raz na staż/szkolenie finansowane w ramach wyżej wymienionego projektu systemowego (dotyczy wszystkich rund selekcyjnych Konkursu 2013).

Wypełnione deklaracje, podpisane przez uczestnika i dyrektora szkoły proszę przesłać do Zarządu EUROPEA Polska: fax. 023/6713031, lub e –mail: europea_pl@o2.pl w terminie do 10 lipca 2014r. W grupie wyjeżdżających będzie osoba odpowiedzialna za kontakt z koordynatorem projektu, organizację pobytu we Francji.
W ramach projektu wypracowany zostanie jego efekt materialny w postaci zestawu materiałów językowych do wykorzystania przez nauczycieli w szkołach.

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Wiesława Gąsiorowska – prezes EUROPEA Polska
509 983 217, mail: gasior.ci@home.pl

PLIKI DO POBRANIA
 - Informacje o projekcie. pobierz plik
 - Deklaracja uczestnictwa w międzynarodowej wymianie doświadczeń pobierz plik
- Warunki rekrutacji pobierz plik
- Oświadczenie o uczestnictwie pobierz plik

Wiesława Gąsiorowska
Prezes EUROPEA Polska

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska  w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń pod tytułem: Duński  przykład  kształtowania postaw  innowacyjności i kreatywności  uczniów  inspiracją dla polskich nauczycieli szkół sektora zielonego”  Nr projektu 2013-1-PL1-LEO03-37235.

Zarząd EUROPEA Polska zwraca się prośbą o przeanalizowanie udziału w projekcie, a także przesłanie deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w projekcie i nie uczestniczenie jeszcze w projekcie finansowanym ze środków LdV w latach 2007-2013).
Wypełnione deklaracje, podpisane przez uczestnika,  i ewentualnie dyrektora szkoły proszę przesłać do Zarządu EUROPEA Polska (fax. 023/6713031, lub e –mail:
europea_pl@o2.pl  w terminie do 15 czerwca 2014r. W grupie będzie osoba odpowiedzialna za kontakt z koordynatorem projektu,  organizację pobytu w Beder, w Danii.

W ramach projektu wypracowany zostanie jego efekt materialny w formie publikacji.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Wiesława Gąsiorowska – prezes EUROPEA Polska

509 983 217, mail: gasior.ci@home.pl

PLIKI DO POBRANIA

Relacja z wizyty w Danii - czytaj więcej

 


Drodzy Państwo,  

W imieniu swoim, jak i P. Dyr. Piotra Mańki mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej  Europea Polska, które odbędzie się w dn. 11 – 12 kwietnia  2014r. w Technikum Leśnym w Warcinie podczas Krajowych Mistrzostw  w Umiejętnościach Leśnych 2014.    

W załącznikach znajdą Państwo oficjalne zaproszenia, program i kartę zgłoszenia.

Wśród propozycji Zarządu znajdą Państwo jak zawsze same interesujące punkty do dyskusji,  podsumowanie minionego roku, który był wyjątkowo obfity w wydarzenia i porozmawiamy o nadchodzącym 2014.

 Z serdecznymi pozdrowieniami

Wiesława Gąsiorowska

Pliki do pobrania

- zaproszenie pobierz plik

- karta zgłoszeniowa pobierz plik

- dane do przelewu  pobierz plik


 

W dniu 18 września 2013r. odbyła  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w GOŁOTCZYŹNIE konferencja,
„Akumulowanie i przenoszenie osiągnięć w europejskim kształceniu zawodowym – stan i wdrażanie systemu w polskich szkołach sektora zielonego”.

Celem priorytetowym konferencji jest rozpowszechnianie informacji, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń w zakresie stanu i wdrażania sytemu transferu i kumulacji osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Polsce i w krajach UE. Konferencja odbędzie się w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt.
„Polski system certyfikacji wobec europejskiego sytemu ECVET w sektorze zielonym”.
W konferencji wezmą udział partnerzy w projekcie - delegacje z Francji, Węgier i Belgii, reprezentujący instytucje szkoleniowe i inne, związane z wdrażaniem systemu ECVET w kształceniu zawodowym.

Formularz zgłoszeniowy, ramowy program Konferencji oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.europeapolska.republika.pl
Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze zgłoszenie na Konferencję lub potwierdzenie uczestnictwa. pod nr telefonu 509 983 217 lub fax. 23 6713031 do dnia

Z wyrazami szacunku

Wiesława Gąsiorowska
 


WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW EUROPASS

28 czerwca 2013 r. w ZS CKR w Gołotczyźnie na uroczystości zakończenia roku szkolnego podsumowano realizowane w szkole projekty.

Odbyło się wręczenie certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom stażu w Niemczech. Uczniowie wyjeżdżali w dwóch grupach, we wrześniu 2012 r. i w kwietniu 2013 r. do ośrodka ILLUT Berlin - Branderburg w Niemczech. Staż zatytułowany był „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego". 
Projekt jest realizowany przez dwie szkoły: ZSCKR w Gołotczyźnie i ZSLiA w Tucholi. Dziś, w każdej z nich odbyło się uroczyste wręczenie Europassów.

Stażyści uczestniczyli w całym procesie produkcji biogazu. Poznali źródła dostaw poszczególnych komponentów, sposób ich przygotowywania, zaprojektowania i dostosowania własnej produkcji roślinnej. Poznali proces pozyskiwania i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili dobrać właściwy dla ich gospodarstwa i warunków naturalnych rodzaj działalności, zaplanować produkcję na cele agroenergetyki. Wzrosła tez ich świadomość ekologiczna młodego pokolenia rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie i spopularyzować odnawialne źródła energii wśród mieszkańców wsi. galeria zdjęć


PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniach 4 – 8 czerwca 2013 w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie gościła grupa 20 przedstawicieli 6 krajów europejskich. Było to spotkanie kończące i podsumowujące dwuletni projekt partnerski „Szkoły sektora zielonego wobec wyzwań i zmian w kształceniu zawodowym – COPCHAVET”. czytaj dalej

galeria zdjęć:


Wizyta Studyjna „Edukacja a rozwój obszarów wiejskich – trendy i przykłady dobrej praktyki”


W dniach 28.01 – 1.02.2013r. w Krakowie gościła 11 osobowa grupa uczestników Wizyty Studyjnej na temat: „Edukacja i rozwój obszarów wiejskich – trendy i przykłady dobrej praktyki”.

Organizatorem wizyty jest Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska z FRSE w Warszawie. Natomiast uczestnicy wizyty pochodzą z takich krajów europejskich jak Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Macedonia, Turcja, Litwa, Anglia, Finlandia, Bułgaria i Austria. Goście wzięli udział w wielu spotkaniach poznając m.in. system edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego, odwiedzili Małopolski Urząd Marszałkowski gdzie mogli dowiedzieć się o sytuacji edukacji zawodowej na terenie województwa, a także o działaniach podejmowanych w celu zwiększenia atrakcyjności zawodów rolniczych i okołorolniczych, w tym na temat realizowanych i planowanych projektów europejskich. W ramach wizyty odbyła się seminarium w Krakowskim Oddziale Centrum Kształcenia Rolniczego. Dyrektor J. Bomba i Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapoznali uczestników z działaniami podejmowanymi na rzecz rolnictwa przez tą instytucję.
 

Jako przykłady dobrych praktyk uczestnicy odwiedzili gospodarstwa agroturystyczne, poznając przykłady dywersyfikacji dochodów i innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie. Ważnym punktem programu były wizyty w dwóch szkołach. Pierwsza z nich to Zespół Szkół CKR w Nowym Targu, szkole kształcącej w zawodach rolniczych i okołorolniczych. Natomiast druga placówka to SOSW dla niewidomych i niedowidzących dzieci, instytucję wspierającą młodych ludzi zagrożonych ryzykiem wykluczenia zawodowego ze względu na swoją niepełnosprawność.
 

Wizyta okazała się owocna, uczestnicy wyjechali z intencją kontynuacji współpracy w ramach programów Leonardo da Vinci i Gruntwig.
Galeria zdjęć:

Galeria zdjęć cz.2:


„Edukacja a rozwój obszarów wiejskich

 przykłady dobrej praktyki w ramach sieci europejskiej”.

W dniach 15 – 19 października 2012r. w Krakowie odbyło się seminarium „Edukacja a rozwój obszarów wiejskich – przykłady dobrej praktyki w ramach sieci europejskiej”.
Seminarium połączone było z wizytą studyjną w Austrii.
W pierwszym dniu uczestnicy wysłuchali prezentacji tematycznych oraz brali udział w warsztatach, których celem było upowszechnianie informacji, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym i europejskim. Swoja obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – P. Agnieszka Miszczak Płuciennik i Ministerstwa Edukacji Narodowej P. Beata Stefankiewicz. Na seminarium przybyli również goście z EUROPEA International: P. G. Jekabsone z Łotwy, P. K. Uurman z Estonii, P. G. Krack z Luxemburga i P. P. Vinciciera z Włoch.
W programie wizyty studyjnej w Austrii najważniejsze było spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wiedniu. Uczestnicy zwiedzili min. szkołę rolniczą, winnicę, gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczną winnicę.
program seminarium

galeria zdjęć:


SEMINARIUM KONTAKTOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie znalazł się w czołówce szkół realizujących największą liczbę projektów unijnych, związanych z podnoszeniem poziomu kształcenia młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich i został wytypowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do zaprezentowania swoich osiągnięć na szczeblu międzynarodowym.
11 października bieżącego roku gościliśmy 90-osobową grupę nauczycieli z krajów Unii Europejskiej, uczestniczących w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez FRSE. Celem seminarium było zapoznanie ich z efektami realizacji projektów finansowanych ze środków UE Comenius i Leonardo da Vinci.
Przybyłych gości powitał dyrektor Zdzisław Podgórski, zapoznając ich z historią i dniem dzisiejszym szkoły. Rolę tłumacza pełniła pani Eliza Podlecka nauczycielka języka angielskiego.
Wicedyrektor szkoły i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA- pani Wiesława Gąsiorowska opowiedziała zebranym o realizacji projektów od 2009 roku, wzbogacając informacje prezentacją multimedialną.
Wystawę najciekawszych fotografii, prac plastycznych i symboli ukazujących miejsca i rodzaj realizowanych przez młodzież zajęć, przygotowali nauczyciele i uczniowie -€ opiekunowie i uczestnicy grup biorących udział w projektach.
Każdy z uczestników seminarium otrzymał zestaw materiałów w języku angielskim, opisujących realizację projektów dotychczasowych, a także dalszych, planowanych do 2014 roku.
Po prelekcji goście zwiedzili budynek szkoły , a potem dzielili się wrażeniami przy kawie, herbacie i ciastach domowego wypieku, nie szczędząc słów uznania i sympatii organizatorom spotkania.

galeria zdjęć:


Szanowni Państwo,


W związku z bardzo licznymi zgłoszeniami konferencję połączoną z wizytą studyjną w Austrii nt.:
"Edukacja a rozwój obszarów wiejskich – przykłady dobrej praktyki w ramach sieci europejskiej",
Która odbędzie się w Krakowie i w Wiedniu

w dniach 15 – 19 października 2012r.

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KONFERENCJE, O KTÓRYCH BĘDZIEMY JAK ZAWSZE INFORMOWAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.


Z wyrazami szacunku
Wiesława Gąsiorowska
Prezes EUROPEA Polska
 


Do Członków EUROPEA Polska

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wyjeździe studyjnym do gospodarstw w Niemczech i Francji nt. „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych” , który odbędzie się w dniach 17 – 22 grudnia 2012r.

Prosimy o potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną na adres: europea_pl@o2.pl

Termin zgłoszeń upływa z dniem 27 czerwca 2012r.
Prosimy o wpłacanie kwoty całej lub zaliczkowo. Końcowa płatność i rozliczenie całości po ustaleniach liczebności grupy.
Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia
EUROPEA Polska
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W EUROPIE" pobierz plik

 


Zapraszamy na szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia nt. „Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych” czytaj więcej


 

IV MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W UMIEJĘTNOŚCIACH LEŚNYCH

 

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie zaprasza na IV Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych, które odbędą się w dniach 20 - 22.IV.2012 r na terenie ZSL oraz Nadleśnictwa Maskulińskie.  Do  rywalizacji zgłosiło się 13 drużyn z Techników Leśnych w Białowieży, Biłgoraja, Brynka, Goraja, Leska, Milicza, Rogozińca, Rucianego – Nidy, Starościna, Tucholi, Tułowic, Warcina i Zagnańska. czytaj dalej...


 

Gołotczyzna 22 marca 2012r.

Do Dyrekcji Szkół,
Do Członków EUROPEA Polska

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU w Łowiczu serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz konferencji, które odbędą się w dniach 12 – 13 kwietnia 2012r. w ZSP Nr2 RCKUiP w Łowiczu.

Jak zwykle, pragniemy podczas Zebrania zaprezentować Państwu działania jakie zostały podjęte przez Stowarzyszenie w bieżącym roku, a także poruszyć inne aspekty zgodnie z załączonym programem.
W załączeniu przesyłamy Państwu program spotkania i kartę zgłoszenia.

Liczymy na udział reprezentantów szkół członkowskich Stowarzyszenia EUROPEA Polska, a także zapraszamy do udziału szkoły zainteresowane naszą działalnością.

Prosimy o potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną na adres: europea_pl@o2.pl a także wysłanie kart zgłoszenia na adres szkoły w Łowiczu (adres widnieje na Karcie Zgłoszenia). Termin zgłoszeń upływa z dniem 26 marca 2012r.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia
EUROPEA Polska
oraz
Dyrekcja ZSPRCKU w Łowiczu

Konferencja Dyrektorów Szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w dn. 12 – 13.04.2012 r. w Łowiczu

Program konferencji – 12.04.2012 r.

1. Przyjazd i zakwaterowanie w Domu Wczasowym od godz. 1100
2. Rozpoczęcie konferencji w ZSP nr 2 RCKUiP o godz. 1300
3. Posiedzenie Zarządu.
4. Obiad godz. 1430.
5. Walne zebranie członków stowarzyszenia.
6. Prezentacja projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.
7. Powołanie grupy sterującej projektu partnerskiego Leonardo da Vinci.
8. Kolacja godz. 1800.

Program konferencji – 13.04.2012 r.
1. Godz. 800 - 900 - śniadanie
2. Godz. 930 - podsumowanie udziału Stowarzyszenia Europea Polska prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
P. Wiesława Gąsiorowska – General Assambly EUROPEA International w Pułtusku.
P. Mirosław Kret – Mistrzostwa Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół w Łowiczu.
P. Ireneusz Wesołowski – Mistrzostwa w Architekturze Krajobrazu w Zespole Szkół w Tucholi.
P. Albert Tabaka – X Mistrzostwa Umiejętności Leśnych w Goraju.

3. Godz. 10 30 - omówienie struktury tworzenia szkolnych planów nauczania i arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 po wprowadzeniu reformy kształcenia zawodowego od 01.09.2012 r.

Wystąpienie zaproszonych gości:
P. Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
P. Zofia Stypińska – Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
P. Wojciech Gregorczyk – Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

4. Wybór delegacji na walne zebranie EUROPEA International w Aarhus, w Danii.

5. Godz. 1430 – obiad.

Zakończenie konferencji.
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA


EUROPEJSKI KONGRES EDUKACJI ROLNICZEJ I LEŚNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PUŁTUSK 20- 24 września 2011 Galeria

 

W ramach polskiej prezydencji w 2011r. polska sieć EUROPEA przygotowała projekt warsztatów, konkursów i seminariów dla uczniów, nauczycieli i decydentów odpowiedzialnych za kierunki rozwoju edukacji rolniczej w Polsce i w Europie. Są to wydarzenia o charakterze integracyjnym, promujące aktywne obywatelstwo, ale przede wszystkim stworzą możliwość zaprezentowania lokalnej kultury, promocji produktów regionalnych, a także polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego. czytaj dalej... 

Deklaracja Stowarzyszenia Europejskich Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA International czytaj więcej...

 

 


Europea Polska jest krajowym oddziałem stowarzyszenia Europea International. To stowarzyszenie europejskich szkół rolniczych i leśnych oraz instytucji szkoleniowych. Instytucja powstała w 1992 r. w Strasburgu a w 1993 r. została zarejestrowana zgodnie z Belgijskim prawem.

EUROPEA POLSKA ZAJMUJE SIĘ:

  • Rozwijaniem i podwyższaniem jakości edukacji rolniczej i leśnej

  • Kreowanie struktur pomagających w tworzeniu wspólnych programów edukacyjnych

  • Harmonizowanie systemów szkoleniowych

  • Wymianą doświadczeń w szkoleniu zawodowym w poszczególnych krajach Europy

  • Ożywianiem, promocją oraz pomocą w organizacji wymiany międzynarodowej wśród uczniów i kadry

  • Organizowaniem miejsc praktyk i stażu dla młodzieży

  • Pośredniczenie i ułatwianie kontaktów instytucji edukacyjnych w obrębie Unii Europejskiej, w tym tworzenie sieci powiązań nakierowanych na wybrane tematy z zakresu rolnictwa i leśnictwa

  • Rozwijanie kontaktów z krajami spoza Unii Europejskiej

  • Podwyższanie znajomości języków obcych wśród społeczności wiejskiej

opracowanie i treść ©2011 - WG & BK

projekt: www.atcsites.com